1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода регулює відносини між Адміністрацією Інтернет-ресурсів і Користувачем Сайту.

Адміністрація сайту залишає за собою право змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди в будь-який час без повідомлення Користувача.

Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та зміни, внесені до чинного Договору.

Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на внесення змін до неї.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Для цілей цієї Угоди наступні умови:

2.1.4. Користувач Інтернет-сайту (далі користувач) — це особа, яка має доступ до Сайту через інтернет і користується Сайтом.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-ресурсу (детальніше — Контент) — захищені результати інтелектуальної діяльності.

 

 

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

Предметом цієї Угоди є надання інтернет-ресурсу доступу до продуктів і послуг, що надаються на Сайті.

3.1.1. Інтернет-ресурс надає користувачеві наступні види послуг:

 • Доступ до електронного контенту на основі, з правом придбання (завантаження), перегляду контенту;
 • Доступ до засобів пошуку та навігації в інтернет-ресурсах
 • Надання користувачеві можливості розміщувати повідомлення, коментарі, відгуки користувачів, рейтинговий контент для інтернет-ресурсу;

3.1.2. Всі існуючі (реально функціонуючі) послуги Інтернет-ресурсу, а також будь-які наступні модифікації і додаткові послуги (послуги) Інтернет-ресурсу підпадають під дії цієї Угоди.

Доступ до Інтернету надається на основі.

Ця Угода є публічною офертою. Отримавши доступ до Сайту, вважається, що користувач приєднався до цієї Угоди.

Використання матеріалів і послуг Сайту регулюється чинним законодавством.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила використання Сайту, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни набудуть чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

Обмежити доступ до Сайту, якщо користувач порушує умови цієї Угоди.

4.1.4. Збирати, аналізувати, використовувати, ділитися (в тому числі на платній основі) інформацією про Користувача, що міститься на Сайті, включаючи, але не обмежуючись цим, інформацію про контакти і персональні дані користувача, інформацію про діяльність користувача на Сайті і т.д.

 

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до сайту.

4.2.2. Користуватися всіма послугами, доступними на Сайті, а також купувати будь-які товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Ставити будь-які питання, що стосуються послуг Інтернет-ресурсу.

4.3. Користувач сайту зобов’язується:

Надати додаткову інформацію на прохання Адміністрації сайту, яка безпосередньо пов’язана з послугами, що надаються Сайтом.

4.3.2. Поважати майнові та немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вчіняти дій, які можуть вважатися порушенням нормальної роботи Сайту.

4.3.4. Не поширювати через Сайт будь-яку конфіденційну та юридичну інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Не використовувати Сайт для поширення рекламної інформації, крім як за згодою Адміністрації Сайту.

4.3.6. Не використовувати послуги сайту з метою:

4.3.7. 1. Незаконного завантаження контенту, що порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за ознакою раси, національного, гендерного, релігійного, соціального підґрунтя; містить недостовірну інформацію та/або образи щодо конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. Спонукання до вчинення протиправних дій, а також надання допомоги особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. Порушення прав неповнолітніх та/або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. Порушення прав меншин.

4.3.7. 5. Представляти себе як іншу особу або представника організації та/або спільноти без достатніх прав, в тому числі для співробітників цього інтернет-ресурсу.

4.3.7. 6. Введення в оману щодо властивостей та характеристик свого продукту з каталогу, розміщеного на Сайті.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-який пристрій, програмне забезпечення, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, копіювання або відстеження контенту Сайту цього Інтернет-ресурсу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримати будь-яку інформацію, документи або матеріали будь-яким способом, спеціально не представленим послугами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, пов’язаних з Сайтом, а також будь-яких послуг, пропонованих на Сайті;

4.4.4. Порушувати безпеку або аутентифікацію на Сайті або в будь-якій мережі, пов’язаній з Сайтом.

4.4.5. Зворотний пошук, відстеження або спроба відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт і його Контент в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права Інтернет-ресурсу або інших осіб.

 

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ 

5.1. Сайт і контент, який є частиною Сайту, належить і управляється Адміністрацією.

5.2. Контент Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або поширений будь-яким способом і розміщений в глобальному Інтернеті без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.

Зміст Сайту захищений авторським правом, правом на товарні знаки та іншими правами інтелектуальної власності та недобросовісною конкуренцією.

5.4. Якщо Ви користуєтеся деякими сервісами сайту, вам може знадобитися створити обліковий запис Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всі дії, які проводяться від імені користувача облікового запису.

5.6.Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання свого облікового запису або пароля або будь-яке інше порушення безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не використовувався більше календарного місяця без повідомлення Користувача.

5.8.Інформація, розміщена на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація Сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку послуг, пропонованих на Сайті та/або до цін, що застосовуються до них.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести в разі навмисного або безрозсудного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також несанкціонованого доступу до повідомлень іншого Користувача, Адміністрацією Сайту не відшкодовуються.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

Затримки або збої в процесі експлуатації обумовлені непереборною силою, а також будь-якими проблемами в телекомунікаціях, комп’ютерних, електричних та інших супутніх системах.

6.2.2. Дії систем переказу коштів, банків, платіжних систем та щодо затримок, пов’язаних з їх роботою.

6.2.3. Правильна робота Сайту, якщо користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, і не зобов’язаний надавати користувачам такі інструменти.

6.2.4.Зміст інформації, розміщеної на Сайті.

6.2.5. Користувач несе відповідальність за тлумачення і використання контенту (інформації), розміщеного на Сайті.

 

 1. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

 

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію, зібрану про Користувача цього Сайту, якщо розголошення необхідне у зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо нецільового використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації Сайту або в права інших користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вона вважає за необхідне дотримуватися положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечити дотримання умов цього Договору, захист прав або безпеки назви організації, Користувачів.

Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право зупинити і/або заблокувати доступ до Сайту без попереднього повідомлення, якщо користувач порушив чинну Угоду або умови використання Сайту, що містяться в інших документах, а також в разі припинення роботи Сайту або через технічну проблему або проблему.

7.5. Керівництво сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови використання Сайту.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цього Договору, претензія (письмова пропозиція про добровільне врегулювання) є обов’язковою умовою перед тим, як піти до суду.

8.2. Одержувач претензії протягом календарних днів з моменту отримання претензії письмово повідомляє позивача про результат позову.

8.3. Якщо немає можливості вирішити спір добровільно, будь-яка Сторона має право звернутися до суду для захисту своїх прав, які надаються їм чинним законодавством України.

8.4. Будь-які претензії щодо умов використання Сайту повинні бути висунуті протягом терміну після підстав позову, за винятком захисту авторських прав на захищені законом матеріали сайту. У разі порушення умов цього пункту будь-які претензії або підстави для позову погашені календарним роком.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції Від Користувача щодо змін до цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки користувачів, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.