В будь-який момент ви можете запросити видалення власного облікового запису з цього форуму.  Всі пов’язані з вашим обліковим записом дописи видаляться автоматично. Для цього достатньо надіслати відповідного листа Адміністратору форуму, або (за бажанням) ви можете відправити паперового листа (адресу отримайте в Адміністратора форуму). Приклад заяви наведено нижче.

ЗАЯВА

відклик наданної раніше згоди на обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________________,
керуючись чинним законодавством України, щодо надання мною згоди на обробку персональних даних, заявляю наступне:
Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних (далі – Закон), термін «згода» означає «добровільне волевиявлення».
Відповідно до ст.8 Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», відкликаю згоду на обробку моїх персональних даних (п.11 ч.2), пред’являю вмотивовану вимогу із запереченням проти їх обробки (п.5 ч.2).
Відповiдно до Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають змiст і спрямованість діяльності держави» (ст.3); «В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (ст.8); «Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21).
Закон не обмежує право на обробку персональних даних лише згодою суб’єкта персональних даних. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
Підстави для обробки персональних даних визначенні статтею 11 Закону. Згода суб’єкта персональних даних є лише однією із підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частини першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних, та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки.
П.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», наданих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15.Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».
Підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди.
З метою виконання своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.
Користуючись правом суб’єкта персональних даних на відкликання своєї згоди на обробку персональних даних, наданим Законом України «Про захист персональних даних», з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,
відкликаю свій підпис в частині надання мною згоди на обробку персональних даних.
Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.
Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

Дата _____________________

Підпис___________________ ПІБ ____________________________________